Begeleiding asbestsanering

Asbestsaneringen worden uitgevoerd door speciaal daartoe gecertificeerde bedrijven.

De Tracé Groep BV kan tijdens de sanering toe zien op een juiste uitvoering, maar kan ook rapporten opstellen na afloop van de sanering (asbestvrij-rappor-
tage).

Image