Asbest in de bodem

De Tracé Groep BV is eveneens gecerti-
ficeerd om asbestsaneringen in de bodem te begeleiden (BRL 2018).