Bouwplantoetsing

Een bouwplan moet van overheidswege aan diverse wetgeving voldoen.

Medewerkers van de Tracé Groep BV zijn op de hoogte van de laatste wetgeving op het gebied van bouwen, waardoor u bouwplan niet alleen aan uw wensen voldoet, maar ook aan de eisen van onder andere het Bouwbesluit, gemeentelijke Bouwverordening en bestemmingsplan (all-round bouwplantoet sing).

Image