Wat is het verschil tussen energielabel of een EPA?

Bij het energielabel krijgt u een aantal beperkte energiebesparende adviezen.

Dit is een lijst met mogelijke standaard-
maatregelen die uw woning energiezui-
niger maken.
Deze lijst wordt niet specifiek voor uw woning opgesteld. De adviezen in het EPA zijn maatwerk, dus speciaal op uw huishouden afgestemd.

De kosten van een energielabel zijn
€ 100,00 en van maatwerkadvies (EPA) zijn € 275,00 inclusief BTW, alle denkbare toeslagen en voorrijkosten voor woningen tot maximaal 800 m³ inhoud.

Wilt u gelijk een afspraak maken?
Bel dan +31(0)573 256039.