Energie

Per 1 januari 2008 zal de Europese EPD- richtlijn van kracht worden.

Verhuur of verkoop van een woning en overige onroerend goed zal dan niet meer geschieden zonder een verplichtenergie certificaat (energielabel).

Image