Het temperatuurstraject voor groei ligt ongeveer tussen de 20 en 50°C, waarbij het optimum is gelegen tussen de 30 en 40°C. Onder gunstige omstandigheden kan de bacterie minstens een jaar in leven blijven.

Legionellose kan alleen worden veroor-
zaakt door inademing van verneveld (tap) water.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld douches, hogedrukreinigers, tuinsproeiers etc.

Indien deze neveldeeltjes (aërosolen, d = 1 tot 10 micrometer) de Legionella-
bacterie bevatten en deze worden ingeademd, dan bestaat de mogelijkheid dat de ziekte ontstaat.

Vooral mensenmet een verminderde weerstand, zieken, bejaarden en kinderen zijn extra vatbaar voor besmetting.