Beheren (beheersplan)

Nadat op een installatie een risico- inventarisatie is uitgevoerd, is het vaak noodzakelijk om op bepaalde punten een vorm van beheer uit te voeren. Dit wordt benoemd in een zogenaamd beheers-
plan.

Het beheersplan is integraal onderdeel van de risico-inventarisatie.

Image