Monsternemingen

In het beheersplan staan onder andere ook een aantal monsternemingen ge-
noemd, welke met een bepaalde frequentie dienen te worden uitgevoerd.

Een eventuele bemonstering van het water en analyse op Legionella volgens de traditionele spatelplaat methode, dient te geschieden volgens de NEN 6265.

Hierin staat beschreven hoe monsterne-
ming plaats dient te vinden en hoe de watermonsters verder moeten worden behandeld voorafgaand aan en tijdens de analyse.

In bijzondere gevallen is het noodzakelijk een snelle methode van analyseren te gebruiken. Men spreekt dan van de PCR methode.
Middels deze methode is het mogelijk binnen 24 uur een indicatie te krijgen van de aanwezigheid van Legionella in het genomen watermonster.

Dit is echter een indicatie, de daadwerke-
lijke vaststelling van Legionella dient altijd te geschieden middels de spatelplaat methode.