Reinigen volgens gepatenteerde methode

Ingenieursburo Tracé BV heeft een partner met een gepatenteerde specialistische mobiele reinigingsme-
thode voor (drink) leidingwatersystemen ontwikkeld die veilig, efficiënt en snel een (drink) leidingwaterinstallatie kan reini-
gen.

Het doel van het reinigen is het verwij-
deren van de aanwezige biofilm aan de binnenkant van de leidingen. De biofilm is het slijmerige laagje afzetting, welke zich in de leidingen bevindt.

Deze biofilm is de voedingsbodem voor de Legionellabacterie en andere micro-
bilogische organismen.

Image