Risico-inventarisaties

De Juridische eigenaren van collectieve installaties, welke onder de zogenaamde hoog- risico locaties vallen, zijn volgens de wet verplicht tot het (laten) uitvoeren van een risico-inventarisatie. Het bijbehorende beheersplan dient strikt te worden opgevolgd.

Ingenieursburo Tracé BV laat risico- inventarisaties (R.I.) uitvoeren door eigen ervaren adviseurs. Deze lopen de gehele (drink) leidingwaterinstallatie na en controleren deze op eventuele gebreken en onjuistheden, dit met betrekking tot de huidige wet en regelgeving.

Hierbij wordt met name gekeken naar zaken die worden genoemd in de VEWIN werkbladen, de NEN 1006, ISSO 55.1, ISSO 55.2 en het Waterleidingbesluit.

Image