Legionella

Sinds 1980 is bekend dat de Legionellabacterie in (drink) watersys-
temen voorkomt. Met name de Legionella Pneumophila (veroorzaker van veteranen-
ziekte) komt voor in deze systemen, maar ook de overige 42 inmiddels bekende soorten, kunnen ziekte veroorzaken (deze worden in verband gebracht met de Pontiacfever).

De Legionellabacterie groeit alleen in aanwezigheid van zuurstof en vermeer-
dert zich met name in slijmlaagjes (biofilm) en sediment (bezinksels en ketelsteen).

Image

Deze biofilm en bezinksels komen in watersystemen voor.