Wet- en regelgeving

Een sloopplan moet van overheidswege aan diverse wetgeving voldoen.
Meestal is een sloopvergunning nodig, soms een sloopveiligheidsplan en alle gevallen een asbestinventarisatierapport.

Medewerkers van de Tracé Groep BV zijn op de hoogte van de laatste wetgeving op het gebied van slopen, waardoor zij u van de benodigde vergunningen en rappor-
tages kunnen voorzien.